Świeszyno

„Wzmocnij Swoje Otoczenie”


Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno zostało jednym z laureatów kolejnej edycji programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez
Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 18.500 złotych
zmodernizujemy Nasz amfiteatr, czyli miejsce spotkań edukacyjnych i warsztatów, nauki
w harmonii z naturą i odpoczynku dla mieszkańców Gminy w każdym wieku.
Obecnie trwają już prace modernizacyjne, by już latem mieszkańcy mogli
cieszyć się nową przestrzenią.


„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do
mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne
prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem
programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej
infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz
finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego
i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu
mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.
W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej
wartości 16 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://wzmocnijotoczenie.pl/
https://www.energetycznykompas.pl

Podobne

Back to top button
Skip to content