O nas


Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno prowadzi działalność w szeroko pojętej organizacji kultury – od warsztatów, zajęć instruktorskich, kursów komputerowych, działalności bibliotekarskiej, poprzez organizację spotkań autorskich, koncertów, aż do organizacji dużych imprez plenerowych – festynów, dożynek i koncertów na wolnym powietrzu.

CK i BP GM. Świeszyno stawia przede wszystkim na zajęcia z dziećmi. W strukturach CK i BP GM. Świeszyno działają m.in. sekcje: strzelecka, ceramiczna, teatralna a także odbywają się zajęcia nauki j. angielskiego oraz nauki gry na instrumentach. Prowadzimy zajęcia dla dorosłych tj. aerobic, zumba, nauka tańca towarzyskiego.

Realizujemy zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, tworzenia i upowszechniania kultury. Głównym celem działalności instytucji jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji społeczno-kulturalnych mieszkańców Gminy Świeszyno, integrowanie środowiska i zachęcanie ludzi do współtworzenia i uczestniczenia w szeroko pojętej działalności kulturalnej.

CK i BP GM. Świeszyno realizuje cele poprzez:

  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnej, narodowej i państwowej,
  • promocję polskiego dziedzictwa narodowego jako ważnego elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego,
  • edukację kulturalną oraz kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką,
  • pozyskiwanie środków pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej i wykorzystywanie ich na realizację zadań CK,
  • stwarzanie możliwości podwyższania kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie,
  • organizowanie konkursów,
  • organizowanie spotkań z ludźmi kultury,
  • popularyzację książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa

Back to top button
Skip to content