Historia biblioteki

Biblioteka Publiczna w Świeszynie działa od 1949 roku. A 1 stycznia 2011 roku otwarto filię w Niedalinie. Do czasu powstania centrum kultury Biblioteka Publiczna w Świeszynie była jedynym ośrodkiem życia kulturalnego gminy Świeszyno. Proponowała czytelnikom nie tylko dostęp do zbiorów bibliotecznych, ale z czasem także do komputerów, internetu, organizowała spotkania autorskie, imprezy lokalne, zajęcia i wyjazdy dla dzieci i młodzieży oraz wiele innych. Biblioteka wciąż kontynuuje tego rodzaju działania, jednocześnie wciąż poszerza swoją ofertę, aby zaspokoić potrzeby jak największej części użytkowników.

Back to top button
Skip to content