GaleriaŚwieszynoUncategorized

Konkurs na Facebooku

Post konkursowy dostępny pod linkiem: https://www.facebook.com/ckswieszyno/photos/a.217813545050446/2255187224646391/

Regulamin konkursu „Biblioteka – świat w jednym miejscu”

§1. Organizator Konkursu

Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno.

§2. Zadanie konkursowe, cele i uczestnicy konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu pod postem konkursowym na profilu społecznościowym (Facebook) Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno zdjęcia wykonanej przez siebie indywidualnie lub grupowo pracy plastycznej, zdjęcia tematycznego lub grafiki, które będzie interpretacją hasła Tygodnia Bibliotek 2022:  „Biblioteka – świat w jednym miejscu”.
 2. Technika prac plastycznych, graficznych, fotograficznych: dowolna, np. kolaż papierowy, kolaż w digitalu, malowanie, rysowanie, wyklejanie, grafika komputerowa, zdjęcie obiektu, autoportret (selfie) itp.
 3. Cele konkursu: budowanie więzi uczestników konkursu z biblioteką, książką, popularyzacja Tygodnia Bibliotek w środowisku lokalnym, rozwijanie uzdolnień plastycznych, graficznych, artystycznych, fotograficznych itp.
 4. Uczestnicy konkursu: indywidualni lub zbiorowi, wszystkie grupy wiekowe.

§3. Harmonogram konkursu:

 1. Ostateczny termin zgłoszenia prac/opublikowania zdjęć: 11 maja (środa) 2022, godzina 11:00.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu: 11 maja 2022 do godziny 19:00.
 3. Wręczenie nagród: Tydzień Bibliotek, 12 maja 2022, godzina 17:00, sala widowiskowa CK Świeszyno.
 4. Opublikowanie zdjęcia lub grafiki pod postem konkursowym jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu oraz, w przypadku przyznania nagrody, wyrażeniem zgody na publikację imienia, nazwiska oraz zdjęcia/grafiki na stronach internetowych www.ck.swieszyno.pl, www.swieszyno.pl, na profilach społecznościowym CK Świeszyno oraz Gmina Świeszyno, w „Głosie Świeszyna”.

§4. Ocena prac konkursowych

 1. Jedna osoba lub grupa osób może zgłosić dowolną liczbę zdjęć/grafik.
 2. Zdjęcia/grafiki muszą być pracami własnymi uczestnika konkursu i muszą dotyczyć tematu konkursu.
 3. Komisja Konkursowa będzie oceniała prace zgodnie z kryteriami: zgodności z tematem konkursu; pomysłowości i oryginalności ujęcia tematu; estetyki wykonania.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu.
 5. Zwycięzców konkursu wyłoni Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez Organizatora.

§5. Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są gry planszowe, książki.
 2. Nagrody i ich ilość ustali Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów Konkursu.

§6. Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do Organizatorów Konkursu.
 2. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną opublikowane na stronie www.ck.swieszyno.pl oraz profilu Organizatora na Facebooku.
 3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Podobne

Back to top button
Skip to content